Lerarenstaking 15 maart 2015

Lerarenstaking 15 maart
Wellicht heeft u in de media vernomen dat er door het gehele onderwijsveld op 
vrijdag 15 maart een staking is uitgeroepen. We zien dat er in Nederland, onvoldoende wordt geïnvesteerd in het onderwijs.
 
In het basisonderwijs loopt het tekort aan voldoende gekwalificeerde leerkrachten in een hoog tempo op. Hier zit vooralsnog weinig verbetering in. In de media was al aandacht voor schoolbesturen die zich genoodzaakt voelen omwille van kwaliteitsredenen te kiezen voor een vierdaagse schoolweek.
 
Een structureel tekort aan leerkrachten en vrijwel geen reserve bij ziektevervanging komt in heel Nederland voor. Ook onder onderwijsondersteuners en directeuren zijn er inmiddels tekorten. Tot op heden hebben we op de Vondelschool, zo veel als mogelijk, kunnen voorkomen dat wij klassen naar huis moesten sturen. 

Helaas hebben wij in een enkel geval ook naar deze noodmaatregel moeten grijpen, omdat er geen bevoegde vervanger beschikbaar was.  
 
Om een school in staat te stellen de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden en een goed onderwijsklimaat te creëren zal er op korte termijn in het onderwijs moeten worden geïnvesteerd. Alle personeelsleden onderschrijven deze stelling.
 
Een groot deel van het personeel kiest ervoor om dat signaal kracht bij te zetten en zal in de actieweek (11 t/m 15 maart) het werk neerleggen op vrijdag 15 maart. Anderen vinden een staking niet het juiste middel om het ongenoegen kenbaar te maken.
 
Vanwege de staking is er op 15 maart te weinig personeel om op een veilige en adequate manier onderwijs te verzorgen. Om deze reden wordt er op vrijdag 15 maart geen les gegeven en is de school gesloten. 


Terug