Groep 3/4

 


Wij werken sinds dit schooljaar met de 
taal- en leesmethode Lijn 3. Met lijn 3 maken de kinderen van groep 3 een jaar lang een bijzondere busreis door Leesstad. Dit is een avontuurlijke stad waar ze leren lezen. De bus wordt bestuurd door Ben Bus en stopt bij 12 haltes (thema’s: zoals de ruimte, het museum, de schat enzovoort). Lijn 3 is: samen leren lezen, instructie op 3 niveaus, aandacht voor spelling, woordenschat en wereld oriënterend én heel belangrijk het hebben van leesplezier!

We leren aan elkaar schrijven met de 
methode Klinkers. Deze methode sluit aan bij Lijn 3. We letten niet alleen op het goed schrijven van de letters, maar ook op de schrijfhouding. 

Voor rekenen gebruiken wij de 
methode Wereld in Getallen. In groep 3 leren we onder andere automatiseren tot en met het getal 10, sommen maken tot en met 20 en de getallen tot en met 100 op de getallenlijn. En we leren klokkijken (hele en halve uren).

Vanaf januari lezen we twee keer per week met een groep 8 leerling samen, dit noem je tutorlezen.

Natuurlijk blijft er na al het harde werken ook nog genoeg tijd over om te knutselen, muziek te maken en ook nog lekker spelen. Verder zijn er ook af en toe uitjes, zoals naar de bibliotheek, het theater en natuurlijk het schoolreisje.

In groep 4 leren de leerlingen met rekenen sommen tot 100,  de tafels 1 t/m 5 en 10 en klokkijken: de hele uren, halve uren en de kwartieren.

Met de methode Staal/taal breiden de kinderen hun woordenschat uit en leren ze spelen met taal. 
Met de methode Staal/spelling leren ze 12 spellingcategorieën die aangeboden worden met gebaren. Daarnaast maken ze een start met grammatica. Verder leren de kinderen de hoofdletters schrijven en deze ook te gebruiken in een tekst. 

Wij hebben verschillende uitjes, zoals dit jaar een bezoek aan het Teylers museum en het strand. Ook knutselen wij vaak gerelateerd aan een thema of de tijd van het jaar. Met de KiVa lessen leren wij op een fijne manier met elkaar omgaan om zo samen een hechte groep te worden. 

In groep 3/4 staat juf Marjolein op maandag en dinsdag voor de klas en van woensdag tot vrijdag juf Ilona.