Groep 6B

 


Sinds kort werken wij in groep 6 met 
de methode Staal. Een nieuwe methode voor ons taal- en spellingonderwijs. Ook bieden wij dit jaar actueel begrijpend lezen onderwijs aan via de methode Nieuwsbegrip

Door middel van KiVa staan wij nu ook wekelijks met de leerlingen stil bij het sociaal-emotionele aspect van onze groepen. 
Het eerste gedeelte van het schooljaar krijgt groep 6 één keer per week muziekles van een muziekdocent. Verder wordt er 12 keer per jaar op de vrijdagmiddag met veel plezier gewerkt aan de ateliers. Iedere keer zijn er weer nieuwe ateliers en/of oude ateliers die de kinderen kunnen volgen. 
Ieder seizoen bezoeken wij Thijsse’s hof, waarbij een buitenles gegeven wordt die aansluit bij het seizoen. 
Dit jaar zijn wij in groep 6 gestart met het maken van digitaal huiswerk. Iedere week werken de leerlingen thuis aan nieuwsbegrip en redactiesommen en ieder kind geeft dit jaar een spreekbeurt. 

In groep 6B staat juf Rivarna op maandag en dinsdag voor de klas en meester Jeroen van woensdag t/m vrijdag.