Groep 8A

 

Het laatste jaar op de Vondelschool staat met name in het teken van het voorbereiden op de middelbare school. Er is veel huiswerk, aandacht voor de spreekbeurt en er wordt in de klas stilgestaan bij (actuele) nieuwsberichten in de nieuwskring.

Leerlingen van groep 8 begeleiden leerlingen van groep 3 met lezen, het zogenaamde tutorlezen. Ook beheren zij de bibliotheek.

Na de drempeltoets en de citotoets wordt de keuze voor de middelbare school gemaakt. Daarna volgt er nog een eindtoets. De toetsperiodes zijn altijd weer een spannend moment.

Naast alle serieuze zaken is er gelukkig ook veel ruimte voor leuke dingen, zoals het kamp naar Texel aan het begin van het schooljaar en de musical als afsluiting van het schooljaar.

Groep 8 doet ook mee met het voetbal- en peanutbaltoernooi tegen andere Bloemendaalse scholen en het slagballen tegen de leerkrachten.

In groep 8a staat juf Stacey de hele week voor de klas.