Nieuwsbrieven

De nieuwsbrief verschijnt eens per week. Ouders van leerlingen van onze school ontvangen deze automatisch via e-mail.

Wilt de nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur dan een e-mail met uw verzoek en de reden waarom naar info@vondelschool.nl.