Over onsOp de Vondelschool vinden wij het van belang dat ieder kind zich kan ontwikkelen in een inspirerende, leerzame, prettige en veilige sfeer. Uw kind wordt bij ons op school begeleid door een enthousiast team van leerkrachten en ondersteuners, die de onderwijsbehoeften van het kind centraal zetten. In een veilige leeromgeving leren de kinderen samen te werken, keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen. Vanuit een goede samenwerking met ouders streven wij naar kwalitatief goed onderwijs waarbinnen het individuele kind optimaal kan presteren. Vanuit nieuwsgierigheid en verwondering leren en ontdekken kinderen samen kennis en vaardigheden. Kinderen leren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en respect te hebben en tonen voor de hen omringende wereld in de breedste zin van het woord.