Alles onder één dak

Naast Les Petits werken wij samen met Expertisecentrum Uniek. Uniek biedt logopedie, kinderfysiotherapie, speltherapie, kinderpsychologie, dyslexiezorg, weerbaarheidstrainingen en remedial teaching aan.

Uniek kan door ouders, in samenwerking met school of opvang, worden ingeschakeld voor alle bovengenoemde vormen van hulp en begeleiding indien uw kind(eren) dit nodig hebben. Voorheen schakelden de Vondelschool en Les Petits afzonderlijk verschillende hulpverleners in. Door de samenwerking met Uniek kan alle zorg onder één dak plaatsvinden en op elkaar afgestemd worden. De hulp en begeleiding aan uw kind kan zowel buiten als onder schooltijd geboden worden, waardoor er minimale onderwijstijd verloren gaat.

Uniek zorgt voor het vroegtijdig signaleren en behandelen van eventuele problemen, zonder lange wachttijden en in een vertrouwde omgeving. Het team van Uniek bestaat uit verschillende specialisten, waardoor ze in staat zijn om meervoudige problematiek, zoals de combinatie van taal en fijne motoriek, gezamenlijk te behandelen.

Uniek werkt samen met ouders, opvang én onderwijs. Het contact tussen Uniek en medewerkers van de Vondelschool en Les Petits is cruciaal. Uniek geeft door het jaar heen signaleringscursussen aan het team van de Vondelschool en aan de leidinggevenden en pedagogen van Les Petits, die op hun beurt de pedagogisch medewerkers weer zullen scholen. Het blijkt dat de vroegtijdige signalering er vaak voor zorgt dat de problematiek niet verergert en het ontwikkelen van andere problemen of stoornissen voorkomt. 

Meer informatie over Uniek is te vinden op de website van Uniek
of telefonisch 085-8772232