Vondelschool

Op de Vondelschool vinden wij het van belang dat ieder kind zich kan ontwikkelen in een inspirerende, leerzame, prettige en veilige sfeer. Uw kind wordt bij ons op school begeleid door een enthousiast team van leerkrachten en ondersteuners, die de onderwijsbehoeften van het kind centraal zetten. In een veilige leeromgeving leren de kinderen samen te werken, keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen. Vanuit een goede samenwerking met ouders streven wij naar kwalitatief goed onderwijs waarbinnen het individuele kind optimaal kan presteren. Vanuit nieuwsgierigheid en verwondering leren en ontdekken kinderen samen kennis en vaardigheden. Kinderen leren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en respect te hebben en tonen voor de hen omringende wereld in de breedste zin van het woord.

Onze speerpunten zijn;

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling (KiVa)
  • Talentontwikkeling en Showtime (het presenteren en optreden voor elkaar)
  • Samenwerken, leren en creëren

Schoolreisje groepen 1/2
Op 24 mei hebben de groepen 1/2 genoten van een heerlijk schoolreisje naar de speeltuin in Sant ...
Lees meer
Schoolreisjes
Ook dit jaar gaan de groepen van de Vondelschool weer prachtige schoolreisjes beleven.De groepen ...
Lees meer
Buitenlokaal
Met een ludieke pubquiz tussen ouders en leraren hebben de ouders geld ingezameld om een buitenl ...
Lees meer

Schoolgids 2017/2018

In deze schoolgids wordt een beeld geschetst van de werkwijze van de Vondelschool. De schoolgids wordt jaarlijks inhoudelijk bekeken en eventueel gewijzigd. De nieuwste versie wordt op de website gezet. Dit schooljaar hebben we van het informatieboekje en de schoolgids één boekje gemaakt. De Rijksinspectie toetst of onze schoolgids aan de wettelijke eisen voldoet.

Download onze schoolgids

Aanmelden nieuwe leerling

Graag verwelkomen wij u en uw kind op school op de Vondelschool. Voor meer informatie of een afspraak, kunt u onderstaande velden invullen of ons altijd bellen.

  • *
  • *

Ziekmelding leerling

Wanneer uw kind ziek is, kunt u dit doorgeven door de onderstaande velden in te vullen. Wij wensen uw kind beterschap!

  • *
  • *