Vondelschool

Op de Vondelschool vinden wij het van belang dat ieder kind zich kan ontwikkelen in een inspirerende, leerzame, prettige en veilige sfeer. Uw kind wordt bij ons op school begeleid door een enthousiast team van leerkrachten en ondersteuners, die de onderwijsbehoeften van het kind centraal zetten. In een veilige leeromgeving leren de kinderen samen te werken, keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen. Vanuit een goede samenwerking met ouders streven wij naar kwalitatief goed onderwijs waarbinnen het individuele kind optimaal kan presteren. Vanuit nieuwsgierigheid en verwondering leren en ontdekken kinderen samen kennis en vaardigheden. Kinderen leren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en respect te hebben en tonen voor de hen omringende wereld in de breedste zin van het woord.

Onze speerpunten zijn;

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling (KiVa)
  • Talentontwikkeling en Showtime (het presenteren en optreden voor elkaar)
  • Samenwerken, leren en creëren

Pubquiz 2019
Tijdens een gezellige avond is er een recordbedrag ingezameld.
Lees meer
Druk bezochte rondleiding
Druk bezochte rondleiding en een 'meet & greet' met airbrush kunstenaar Mark Beerepoot.
Lees meer
Coole wandschilderingen
Rondleiding op de Vondelschool om alle vernieuwingen te bekijken.
Lees meer

Schoolgids 2018/2019

In deze schoolgids wordt een beeld geschetst van de werkwijze van de Vondelschool.
De schoolgids wordt jaarlijks aangepast en eventueel gewijzigd. Op de website vindt u altijd de laatste versie.
De Rijksinspectie toetst of onze schoolgids aan de wettelijke eisen voldoet.

Download onze schoolgids

Aanmelden nieuwe leerling

Graag verwelkomen wij u en uw kind op school op de Vondelschool. Voor meer informatie of een afspraak, kunt u onderstaande velden invullen of ons altijd bellen.

  • *
  • *

Ziekmelden

U kunt de Parro app of Parro online gebruiken om uw kind direct ziek te melden bij de leerkracht.