Stichting Vrienden van de Vondelschool

De Stichting Vrienden van de Vondelschool is opgericht in 2013 en stelt zich ten doel het verschaffen van middelen aan de Vondelschool ter stimulering van het welbevinden en de kwaliteit van onderwijs van en voor de leerlingen van de Vondelschool. 
De doelen van de Stichting worden o.a. gerealiseerd uit de opbrengst van door de Stichting zelf georganiseerde evenementen en vrijwillige bijdragen door het gehele jaar heen. 


 

Schooljaar 2017/2018:

In samenspraak met de directie en medezeggenschapsraad is er gekozen voor het project "buitenlokaal". hiervoor is gekozen omdat uit onderzoek blijkt dat niet alleen buiten spélen, maar ook buiten léren positieve effecten heeft op kinderen.
Ook zijn er parasols aangeschaft om de kinderen te beschermen tegen al te fel licht.
 
Tevens is er dit jaar een bijdrage geleverd aan de reparatie van het klimtoestel op het bovenbouw plein. Dit toestel wordt inmiddels weer met veel plezier gebruikt!

Schooljaar 2018/2019:

Lesmethodes veranderen en daarmee ook de manier van lesgeven. Kinderen werken veel vaker zelfstandig. Ze werken samen of alleen met behulp van Chromebooks of met werkboekjes hun oefeningen uit. Daarbij hebben ze buiten het lokaal ruimte nodig. In het klassieke schoolgebouw uit 1931 is hiermee geen rekening gehouden. Met bijdragen van de stichting Vrienden van de Vondelschool en de OR zijn er in de gangen en de grote hal werkplekken en een leerplein gecreëerd.
Er zijn tafels op maat gemaakt, de garderobes zijn verplaatst, verlichting is opgehangen en de werkplekken zijn afgemaakt met leuke gekleurde stoelen.
 

Schooljaar 2019/2020:

Dit jaar zijn er plannen om geld in te zamelen voor een atletiekbaan en verkeersplein op het schoolplein.  

Voor vragen en/of suggesties kunt u altijd contact opnemen met de Stichting via emailadres: stichting.vriendenvanvondel@gmail.com

Vrijwillig steunen mag altijd!
Stichting Vrienden van de Vondelschool
IBAN: NL85ABNA0513405577 
O.v.v. donatie

Alvast veel dank!
 
Wij kijken uit naar een nieuw schooljaar met nieuwe projecten!
Justine Ten Berg, Willemijn Bosch, Jan Maurits DuParc,  Piet Hein Smit en Nicole Donkersloot