Stichting Vrienden van de Vondelschool

Stichting Vrienden van de Vondelschool is opgericht in 2013 en zet zich in om het voor de kinderen op school zo aangenaam mogelijk te maken. De Stichting Vrienden stelt zich ten doel het verschaffen van bijzondere middelen aan de Vondelschool ter stimulering van het welbevinden van onze leerlingen, waarin het plezier van het kind voorop staat.

De doelen van de Stichting worden o.a. gerealiseerd uit de opbrengst van door de Stichting zelf georganiseerde evenementen en acties en vrijwillige bijdragen door het gehele jaar heen. De evenementen dienen ook als doel om verbinding te creëren tussen ouders. Hét speerpunt van de stichting is de jaarlijkse Pubquiz voor ouders/verzorgers & leraren. De Pubquiz heeft dit jaar, na 2 corona jaren, weer plaatsgevonden en was een daverend succes. Wij houden jullie gedurende het jaar op de hoogte van andere evenementen en acties.

In samenspraak met de directie en medezeggenschapsraad is er dit schooljaar (2022 -2023) gekozen voor het project 'buiten lesgeven'. Het opknappen en overkappen van de huidige buitenplek tot een volwaardig buitenlokaal. Uit onderzoek blijkt dat, niet alleen buiten spelen, maar ook buiten leren een positief effect heeft op het concentratievermogen en de leerprestaties van onze kinderen.
De afgelopen jaren zijn onder andere de moestuin, atletiekbaan, free-run parcours, een leerplein, werkplekken op de gang en een buitenplek gerealiseerd m.b.v. de Stichting.

Wil je meer weten of heb je leuke ideeën die passen bij de Stichting Vrienden van de Vondelschool? Voor vragen en/of suggesties kun je altijd contact opnemen met de Stichting via emailadres: vriendenvandevondel@gmail.com

Samen bouwen we aan een nog leukere Vondel.
Alvast veel dank!

Vrienden van de Vondelschool
Martin van den Berg, Anouck Vermeulen, Pien Goderie, Hidde Luijkx en Fleur Spronk Muller


Vrijwillig steunen mag altijd!
Stichting Vrienden van de Vondelschool
IBAN: NL85ABNA0513405577
o.v.v. donatie