Stichting Vrienden van de Vondelschool

De Stichting Vrienden van de Vondelschool is opgericht in 2013 en stelt zich ten doel het verschaffen van middelen aan de Vondelschool ter stimulering van het welbevinden en de kwaliteit van onderwijs van en voor de leerlingen van de Vondelschool. 
De doelen van de Stichting kunnen o.a. gerealiseerd worden uit de opbrengst van door de Stichting zelf georganiseerde events en vrijwillige bijdragen door het gehele jaar heen. 


 

Schooljaar 2017/2018:


In samenspraak met de directie en medezeggenschapsraad is er gekozen voor het project "buitenlokaal". hiervoor is gekozen omdat uit nieuw onderzoek blijkt dat niet alleen buiten spélen, maar ook buiten léren positieve effecten heeft op kinderen.

Kinderen presteren buiten beter op het gebied van lezen, schrijven, rekenen en overige vakken. Door buitenles hebben kinderen de mogelijkheid om zelf dingen uit te zoeken, op een andere manier samen te werken en meer te bewegen. En meer beweging op school helpt. Sterker nog, gebrek aan beweging remt juist de cognitieve ontwikkeling.
Daarnaast heeft alleen al de blootstelling aan natuurlijk daglicht en frisse buitenlucht een positief effect op het leer- en concentratievermogen van kinderen.

Dankzij de steun van eerdere vrijwillige bijdragen en een geweldige bijdrage door de georganiseerde pubquiz voor ouders en leerkrachten is dit project gerealiseerd. In de zomervakantie zal het buitenlokaal nog worden uitgebreid met een zonnedoek, zodat er ook op de zonnige dagen les kan worden gegeven.
 
Tevens is er dit jaar een bijdrage geleverd aan de reparatie van het klimtoestel op het bovenbouw plein. Dit toestel wordt inmiddels weer met veel plezier gebruikt!

Voor schooljaar 2018/2019 zal geld ingezameld worden om werkplekken in de gangen te realiseren.
 
Voor vragen en/of suggesties kunt u altijd contact opnemen met de Stichting via emailadres: vrienden.vondelschool@stopoz.nl

Vrijwillig steunen mag altijd!
Stichting Vrienden van de Vondelschool
IBAN: NL85ABNA0513405577 
O.v.v. donatie

Alvast veel dank!
 
Wij kijken uit naar een nieuw schooljaar met nieuwe projecten!
Willemijn Bosch, Martine Trip, Jan Maurits Duparc en Louise Stefels