Stichting Vrienden van de Vondelschool


De Stichting Vrienden van de Vondelschool is in het leven geroepen om meer middelen te verschaffen ter stimulering van het welbevinden en de kwaliteit van onderwijs van en voor de leerlingen van de Vondelschool.

De Stichting werkt nauw samen met de MR en ouders van de school en kanaliseert, inventariseert en toont initiatief voor nieuwe ideeën. Deze ideeën moeten worden gedragen door de MR, de school en worden geacht duurzaam voor verbeteringen voor de leerlingen te zorgen. De Stichting Vrienden van de Vondelschool zorgt voor de uiteindelijke gelden die om het beleid of project financieel te ondersteunen.

Door middel van het verwerven van sponsorgelden en donaties streeft de Stichting naar een gelijkmatige invulling en goede verdeling over de volgende beleidsgebieden:

  • Sport
  • Excellente school
  • Cultuur
  • Groepsdynamiek

In het schooljaar 2017/2018 is het klimtoestel op het plein van de bovenbouw gerepareerd met gelden vanuit de Stichting. Verder staan het bouwen van een buitenlokaal en ICT op school op de rit.

Vrijwillige steunen mag altijd! 
Stichting Vrienden van de Vondelschool
IBAN: NL85ABNA0513405577

Voor meer informatie kijk op de website van de stichting Vrienden van de Vondelschool of stuur een mail naar: vrienden@vondelschool.nl

Aanmelden nieuwe leerling

Graag verwelkomen wij u en uw kind op school op de Vondelschool. Voor meer informatie of een afspraak, kunt u onderstaande velden invullen of ons altijd bellen.

  • *

Ziekmelding leerling

Wanneer uw kind ziek is, kunt u dit doorgeven door de onderstaande velden in te vullen. Wij wensen uw kind beterschap!

  • *