Klachtenprocedure

Bij wie kunt u terecht?

Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Helaas is dit niet altijd te vermijden. Door een probleem tijdig aan de orde te stellen, is het vaak gemakkelijker om een oplossing te vinden. Blijf niet rondlopen met zaken die u dwars zitten maar kom ermee naar ons toe. Ontstaan er problemen bij uw kind of in de groep, neem dan in eerste instantie contact op met de leerkracht van uw kind. Komt u er samen niet uit schakel dan de directeur in. Voor problemen betreffende algemene schoolzaken kunt u ook contact opnemen met de directeur. 

Lukt het niet om het probleem binnen de school op te lossen, dan kunt u zich ook tot de vertrouwenspersoon of het bestuur van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland wenden. Meer informatie vindt u op www.stopoz.nl.

Vertrouwenspersoon

Kinderen, ouders en personeelsleden die een probleem of klacht hebben kunnen een beroep doen op ons vertrouwenspersoon Claire der Kinderen. Een luisterend oor kan voldoende zijn, maar soms wordt er doorverwezen naar personen of instanties die verder kunnen helpen of adviseren.

Klik hier voor onze klachtenregeling.