Inspectie van het Onderwijs

Het rijkstoezicht op de Vondelschool ligt in handen van de Rijksinspectie van het Onderwijs. Alle basisscholen worden op regelmatige basis bezocht door een inspecteur van onderwijs. Bij het laatste bezoek, juli 2022 werd de Vondelschool goed beoordeeld.
Hier worden geen inspectierapporten meer van gepubliceerd.