De VondelschoolDe Vondelschool, gebouwd in 1931, is een openbare school voor basisonderwijs. De Vondelschool is gelegen in een rustige woonwijk met rondom de school veel (speel)ruimte en groen. Het schoolgebouw telt 14 lokalen, een gymnastieklokaal, een mediatheek en een aula. Rondom de school zijn een speelplein voor de onderbouw en een speelplein met verhard speelveld voor de midden- en bovenbouw. 

De Vondelschool telt circa 350 leerlingen, verdeeld over 14 groepen. Het schoolteam bestaat uit ruim 25 leerkrachten, waaronder een vakleerkracht gymnastiek, een intern begeleider en een congiërge. 

De Vondelschool maakt deel uit van de Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland, zie www.stopoz.nl.