Het team

Het team van de Vondelschool streeft naar optimale professionaliteit. We blijven voortdurend leren en ons ontwikkelen. Hierbij doen wij een beroep op de samenwerking met andere personen en organisaties. De leerkrachten voelen zich betrokken bij de leerlingen en hun ouders. We hebben een gedeelde verantwoordelijkheid. Samen sluiten we aan bij de onderwijsbehoefte van de kinderen. In onderling overleg stemmen we met elkaar af wat we van elkaar mogen verwachten en hoe we elkaar kunnen ondersteunen.


 

Natasja Belt
Directeur
Marina Wackwitz
Intern begeleider
Ellen Bron
leerkracht 7B en opleider leerkrachten
Merel van Wijk
intern begeleider
Natascha Beets
managementassistent en administratie
Rian van der Mije
leerkracht
groep 1/2a
Anja van de Koekelt
leerkracht, coördinator onderbouw
groep 1/2b
Caroline van der Meer
leerkracht
groep 1/2c
Rivarna Kromowidjojo
leerkracht
groep 3A
Sarah Heijtel
leerkracht
groep 3A
Marjolein Blokker
leerkracht, coach, coördinator middenbouw
groep 3B
Ilona Kamer
leerkracht
groep 3B
Dana Mengerink
leerkracht
groep 4
Michou Koolen
leerkracht
groep 7A
Annika van der Pal
leerkracht
groep 5
Nita van der Wei
leerkracht
groep 6B
Simone Ernst
leerkracht
groep 6B
Claire der Kinderen
leerkracht, coördinator bovenbouw
groep 7A
Jeroen Hiel
leerkracht
groep 7B
Stacey Hartman
leerkracht
groep 8A
Martijn Laanen
leerkracht, directeur in opleiding
groep 8B
André Kamphof
leerkracht gym
Remco de Vries
onderwijsassistent en congiërge
Sharon Sijmons
onderwijsassistent
Danielle Sijsling
onderwijsassistent