Het team

Het team van de Vondelschool streeft naar optimale professionaliteit. We blijven voortdurend leren en ons ontwikkelen. Hierbij doen wij een beroep op de samenwerking met andere personen en organisaties. De leerkrachten voelen zich betrokken bij de leerlingen en hun ouders. We hebben een gedeelde verantwoordelijkheid. Het team vanuit zijn professie als onderwijsspecialist en de ouders als opvoedkundigen. Samen sluiten we aan bij de onderwijsbehoefte van de kinderen. In onderling overleg stemmen we met elkaar af wat we van elkaar mogen verwachten en hoe we elkaar kunnen ondersteunen.

Natasja Belt
Directeur
Marina Wackwitz
Intern begeleider
Natascha Beets
managementassistent
Nynke Detmar
administratie
Rian van der Mije
leerkracht
groep 1/2a
Anja van de Koekelt
leerkracht, coördinator onderbouw
groep 1/2b
Caroline van der Meer
leerkracht
groep 1/2c
Loes van Beveren
leerkracht
groep 1/2c
Ellen Bron
leerkracht
groep 3
Marjolein Blokker
leerkracht, coaching leraren, coördinator middenbouw
groep 3/4
Ilona Kamer
leerkracht
groep 3/4
Jasmine Louist
leerkracht
groep 4
Bertine Charbon
leerkracht
groep 4
Annika van der Pal
leerkracht
groep 5a
Nita van der Wei
leerkracht
groep 5b
Ingrid Kroonenberg
leerkracht
groep 6a
Rivarna Kromodjojo
leerkracht
groep 6b
Jeroen Hiel
leerkracht
groep 6b
Sarah Heijtel
leerkracht
groep 7a
Claire der Kinderen
leerkracht, coördinator bovenbouw
groep 7b
Marloes Gosewehr
leerkracht
groep 7b
Stacey Hartman
leerkracht
groep 8a
Martijn Laanen
leerkracht
groep 8b
Remco de Vries
onderwijsassistent en congiërge
André Kamphof
leraar lichamelijke opvoeding
groepen 3-8
Carin van Lierop
Onderwijsassistent
Amber Warmerdam
onderwijsassistent
Sharon Sijmons
onderwijsassistent
Simone Ernst
Vaste invalkracht
Marit van Duin
leerkracht HVO
groepen 6 t/m 8