Visie

De Vondelschool is sinds 1931 een school waar kinderen niet alleen uitblinken als uitstekende leerlingen, maar die ook een plek is waar de leerlingen zich veilig en ondersteund voelen. Onze leerlingen worden voorbereid om te slagen in de 21e eeuw. 

Het is onze visie om elk kind zo te inspireren en te motiveren, dat zij het beste uit zichzelf halen. WIj stellen onze leerlingen in staat om hun volledig potentieel te bereiken en bereiden hen voor op het leven in een mondiale samenleving. Onze leerlingen ontwikkelen zich tot succesvolle, verantwoordelijke, ethische, creatieve en sociale leden van de maatschappij. 

Missie

We streven ernaar om onderwijs van hoge kwaliteit te bieden en onze leerlingen te motiveren om te streven naar de beste versie van zichzelf. Dit doen wij door ze te ondersteunen op basis van wederzijds respect waarbij we gezien de populatie in deze omgeving een zekere ambitie verlangen van onze leerlingen.

Wij moedigen leerlingen niet alleen aan om te presteren, maar ook om hun individuele eigenschappen en talenten te ontwikkelen. 

We zijn ambitieus en streven actief naar de algehele ontplooiing van elk individu. Het doel van ons onderwijs is om zelfverzekerde, mondige en leervaardige mensen te ontwikkelen die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving.

We zijn er trots op dat we onze leerlingen opleiden tot het voor hen hoogst haalbare niveau. Niet alleen door kennis aan te reiken, maar ook door ze te leren leren en te laten onderzoeken. Vaardigheden te ontwikkelen die noodzakelijk zijn voor het verdere leven. We inspireren onze leerlingen om de kernwaarden van de school in de praktijk te brengen; Respect, verantwoordelijkheid en het bereiken van succes.

Empowering knowledge, inspiring succes!