Visie

De Vondelschool biedt onderwijs sinds 1931 en bouwt een gemeenschap op waar kinderen niet alleen uitblinken als levenslange leerlingen, maar zich ook veilig voelen, ondersteund en in staat worden gesteld om te slagen in de 21e eeuw.

Onze visie is dat elke leerling van de Vondelschool geïnspireerd en gemotiveerd is, een gevoel van persoonlijke prestatie voelt, om hen in staat te stellen hun volledige potentieel te bereiken en te ontwikkelen, en om hen voor te bereiden tot productieve, verantwoordelijke, ethische, creatieve en medelevende leden van de gemeenschap en de mondiale samenleving van morgen.

Missie

We streven ernaar om onderwijs van hoge kwaliteit te bieden en onze leerlingen te motiveren om te streven naar grootsheid binnen een ondersteunende gemeenschapsomgeving op basis van wederzijds respect.

Het is onze overtuiging dat onze leerlingen aangemoedigd moeten worden in zowel hun prestaties als in hun diversiteit.

We zijn ambitieus, streven actief naar de totale ontwikkeling van elk individu, in de overtuiging dat het doel van onderwijs is om zelfverzekerde, moedige en capabele burgers te ontwikkelen die een positieve bijdrage zullen leveren aan de samenleving.

We zijn er trots op dat we alle leerlingen kunnen opleiden tot het hoogste niveau, om hen in staat te stellen hun potentieel te bereiken en te ontwikkelen en onze leerlingen in staat te stellen kennis en vaardigheden te verwerven, te demonstreren, uit te dragen en te waarderen die hen ondersteunen als levenslange leerlingen, om deel te nemen aan en bij te dragen aan de mondiale wereld en de kernwaarden van de school in praktijk te brengen: respect, verantwoordelijkheid en het bereiken van succes.