VerlofaanvraagKinderen vanaf 4 jaar en 9 maanden vallen onder de leerplicht. De regels zijn duidelijk, zo is er vrijwel geen mogelijkheid om vakantieverlof buiten de schoolvakanties toe te kennen. Klik hier om te kijken in welke omstandigheden u extra verlof aan kunt vragen. Wanneer u, uw kind ongeoorloofd van school houdt is de directie verplicht hiervan aangifte te doen bij de leerplichtambtenaar. 

Mocht u een extra verlof willen aanvragen dan kan dat via het verlofformulier.  In dit formulier staat de procedure vermeld en kunt u zien in welke gevallen u wel of juist geen recht heeft op verlof. Klik hier voor het verlofaanvraagformulier.

Lever het ingevulde formulier tijdig in (uiterlijk vier weken voor aanvang van het gewenste verlof) bij de directie van de Vondelschool, via directie.vondelschool@stopoz.nl.Aanmelden nieuwe leerling

Graag verwelkomen wij u en uw kind op school op de Vondelschool. Voor meer informatie of een afspraak, kunt u onderstaande velden invullen of ons altijd bellen.

  • *
  • *

Ziekmelding leerling

Wanneer uw kind ziek is, kunt u dit doorgeven door de onderstaande velden in te vullen. Wij wensen uw kind beterschap!

  • *
  • *