VerlofaanvraagKinderen vanaf 4 jaar en 9 maanden vallen onder de leerplicht. De regels zijn duidelijk, zo is er vrijwel geen mogelijkheid om vakantieverlof buiten de schoolvakanties toe te kennen. Klik hier om te kijken in welke omstandigheden u extra verlof aan kunt vragen. Wanneer u, uw kind ongeoorloofd van school houdt is de directie verplicht hiervan aangifte te doen bij de leerplichtambtenaar. 

Verlof aanvragen

Mocht u een verlof willen aanvragen dan kan dat via het verlofformulier.  In dit formulier staat de procedure vermeld en kunt u zien in welke gevallen u wel of juist geen recht heeft op verlof.
Vraag het verlofformulier aan via info.vondel@wijwijzer.nu
U krijgt een formulier toegezonden wat u digitaal kunt ondertekenen.

Mocht er bewijs nodig zijn dan verzoeken we u vriendelijk om dat meteen bij te voegen.