Ouderbetrokkenheid

Op de Vondelschool vinden wij het belangrijk om samen met ouders op te trekken in de zorg voor de ontwikkeling van hun kind. Een goede samenwerking met ouders is een voorwaarde voor een optimale begeleiding van de leerlingen op school. Ouders hebben regelmatig contact met de leerkracht van hun kind en zijn goed op de hoogte van de vorderingen van hun kind.

Op veel gebieden proberen wij ouders te betrekken bij alle activiteiten in en rond de school. Naast de betrokkenheid binnen de medezeggenschapsraad en de ouderraad, zijn ouders actief binnen de school op veel andere gebieden. 

'Hulpouders'

Binnen de Vondelschool zet een groep ouders zich zeer actief in, om de leerkrachten en de school te ondersteunen. Zo wordt er koffie rondgedeeld, zijn er 'leesouders, bieb-ouders, klaarovers etc.' en is er een groepje klusouders. Wilt u zich voor één van deze activiteiten aanmelden neem dan contact op met de leerkracht van uw kind. Zij kunnen u doorverwijzen naar degenen die degenen die deze activiteiten organiseren.
Wij zijn als school dankbaar voor en trots op, de hulp die we ontvangen. 

Klassenouders

De klassenouders zijn niet alleen de 'rechterhand' van de leerkracht bij het organiseren van allerlei festiviteiten, maar zijn ook een extra schakel tussen ouders, school en de ouderraad. Klassenouders worden door de leerkracht gevraagd. Elke groep werkt met één of meerdere klassenouders. 

Wilt u participeren in één van bovengenoemde mogelijkheden, maak dit dan kenbaar aan de leerkracht van uw kind(eren) of stuur een mail naar info@vondelschool.nl.