Ouderbetrokkenheid

Op de Vondelschool vinden wij het belangrijk om samen met ouders op te trekken in de zorg voor de ontwikkeling van hun kind. Een goede samenwerking met ouders is een voorwaarde voor een optimale begeleiding van de leerlingen op school. Ouders hebben regelmatig contact met de leerkracht van hun kind en zijn goed op de hoogte van de vorderingen van hun kind.

Op veel gebieden proberen wij ouders te betrekken bij alle activiteiten in en rond de school. Naast de betrokkenheid binnen de medezeggenschapsraad en de ouderraad, zijn ouders actief binnen de school op veel andere gebieden. 

Talenten van ouders

Ouders die vanuit hun expertise een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van de kinderen of school (het ontwerpen van flyers, meedenken over mogelijkheden die nieuwe media biedt en het geven van gastlessen schilderen, muziek, toneel, ICT, techniek, tuinieren of dans) nodigen wij van harte uit om te participeren binnen onze school.

Klassenouders

De klassenouders zijn niet alleen de 'rechterhand' van de leerkracht bij het organiseren van allerlei festiviteiten, maar zijn ook een extra schakel tussen ouders, school en de ouderraad. Klassenouders worden door de leerkracht gevraagd. Elke groep werkt met één of meerdere klassenouders. 

Wilt u participeren in één van bovengenoemde mogelijkheden, maak dit dan kenbaar aan de leerkracht van uw kind(eren) of stuur een mail naar info@vondelschool.nl.