Ouderbetrokkenheid

Op de Vondelschool vinden wij het belangrijk om samen met ouders op te trekken in de zorg voor de ontwikkeling van hun kind. Een goede samenwerking met ouders is een voorwaarde voor een optimale begeleiding van de leerlingen op school. Ouders hebben regelmatig contact met de leerkracht van hun kind en zijn goed op de hoogte van de vorderingen van hun kind.

Op veel gebieden proberen wij ouders te betrekken bij alle activiteiten in en rond de school. Naast de betrokkenheid binnen de medezeggenschapsraad en de ouderraad, zijn ouders actief binnen de school op veel andere gebieden. 
 

Klassenouders

De klassenouders zijn niet alleen de 'rechterhand' van de leerkracht bij het organiseren van allerlei festiviteiten, maar zijn ook een extra schakel tussen ouders, school en de ouderraad. Klassenouders worden door de leerkracht gevraagd. Elke groep werkt met één of meerdere klassenouders. 

Wilt u participeren in één van bovengenoemde mogelijkheden, maak dit dan kenbaar aan de leerkracht van uw kind(eren) of stuur een mail naar info.vondel@wijwijzer.nu.

Klusouders

De Vondelschool is gesitueerd in een charmant maar oud gebouw waar altijd wel wat te doen is. Daarom is er een team van klusouders die zo nu en dan de handen uit de mouwen steken. Denk aan het ophangen van dingen, plankjes monteren, kleine reparatiewerkzaamheden etc. Bent u handig en bereid zo nu en dan te klussen stuur dan een mail naar info.vondel@wijwijzer.nu.