Een greep uit het aanbod:

Naast de hoofdvakken taal, rekenen, wereldoriëntatie, (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en verkeer) en Engels, biedt de Vondelschool het volgende aan:
 

 • KiVa ; Sociaal emotioneel programma
 • Gym door vakleerkracht, groepen 1 t/m 8 | 2x per week
 • Cultuureducatie door vakleerkracht, creatieve lessen verdeeld over blokken van 3 lessen; tekenen, muziek, handvaardigheid en drama. 45 min per week.
 • Jaarlijks cultureel aanbod in de vorm van uitstapje of workshops (2x per jaar)
 • Ateliers (groepen 5 t/m 8) groepsdoorbrekende activiteiten op het gebied van creativiteit, kunst, dans, muziek, etc. op 4 vrijdagmiddagen, 2x per jaar. Deze lessen worden afgesloten met een uitvoering/expositie.
 • Oktober: Kinderboekenweek
 • December: feestmaand met een bezoek van Sint en het kerstdiner als hoogtepunten
 • Maart/april: paasontbijt
 • April: Koningsspelen
 • Natuureducatie; groep 6 bezoekt Thijsse's hof en verzorgt de schooltuin
 • Sportdag, alle groepen 1x per jaar
 • Schoolreisje, alle groepen 1x per jaar
 • Voetbaltoernooi, groep 8
 • Musical, groep 8
 • Schoolkamp, groep 8
 • Jaarlijks sportontbijt, groep 6
 • Showtime (optreden met en voor elkaar, van groep 3 t/m 8) 1x per jaar.