Een greep uit de lessen op de Vondelschool

Naast de hoofdvakken taal, rekenen, wereldoriëntatie, (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en verkeer) en Engels, biedt de Vondelschool het volgende aan:

 • KiVa ; Sociaal emotioneel programma
 • Gym door vakleerkracht, groepen 1 t/m 8 | 2x per week
 • Cultuureducatie door vakleerkracht, iedere groep 1 uur per week
 • Jaarlijks cultureel uitstapje naar museum, theater, natuur etc.
 • Ateliers (groepen 5 t/m 8) groepsdoorbrekende activiteiten op het gebied van creativiteit, kunst, programmeren, dans, sport, muziek, techniek etc. 
 • 4 seizoensspeurtochten door Thijsse's hof, groep 6
 • Voorleeswedstrijd (groepen 6 t/m 8)
 • Oktober: Kinderboekenweek
 • December: kerstdiner
 • Maart/april: paasontbijt
 • April: Koningsspelen
 • April/mei groene weken, groep 6, 7 en 8 schooltuin.
 • Sportdag, alle groepen 1x per jaar
 • Schoolreisje, alle groepen 1x per jaar
 • Voetbaltoernooi, groep 8
 • Musical, groep 8
 • Schoolkamp, groep 8
 • Jaarlijks sportontbijt, groep 6
 • Showtime (optreden met en voor elkaar)
Voor een volledig overzicht van lessen en methodes kunt u hier de schoolgids downloaden.