Een greep uit de lessen op de Vondelschool

Naast de hoofdvakken taal, rekenen, wereldoriëntatie, (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en verkeer), Engels en de creatieve vakken (tekenen, knutselen, natuur en cultuur), biedt de Vondelschool het volgende aan:

 • KiVa (anti-pestprogramma)
 • Gym (groepen 3 t/m 8 | 2x per week, groepen 1 en 2, 1x per week)
 • Muziekprojecten door de gemeentelijke muziekschool
 • Ateliers (groepen 5 t/m 8)
 • Voorleeswedstrijd (groepen 6 t/m 8)
 • Oktober: kinderboekenweek
 • December: kerstdiner
 • Maart/april: paasontbijt
 • April: Koningsspelen
 • April/mei groene weken, groep 7 moestuin.
 • Sportdag
 • Schoolreisje 
 • Showtime (optreden met en voor elkaar)