Aanmelden nieuwe leerlingOuders/verzorgers zijn er verantwoordelijk voor dat kinderen in de leerplichtige leeftijd bij een school zijn ingeschreven. 

Onze school heeft een aannamebeleid. De fysieke beperkingen van het gebouw leiden ertoe dat er ruimte is voor 14 groepen. Dat zijn drie kleutergroepen en 11 groepen van 3 tot en met 8. Dat betekent dat we op basis van aantallen goed letten op wie we kunnen plaatsen. We geven uiteraard voorrang aan broertjes en zusjes. Het is voor een goede planning van belang dat ouders op tijd aangeven dat er een jonger kind aan gaat komen. Dat kunnen zij doen de zogeheten vooraanmelding. Deze kinderen komen op een lijst. 

Vanaf de leeftijd van 3 jaar kunnen wij een kind daadwerkelijk inschrijven. De school wil vooral kinderen die in de buurt van de school wonen plaatsen. We kijken daarbij naar de postcode. Als er nog voldoende ruimte is, kan hiervan worden afgeweken.

Inschrijven nieuwe leerling

Wilt u uw kind aanmelden op de Vondelschool, vul dan het inschrijfformulier in en stuur of mail het formulier naar ons terug. Het inschrijfformulier is op deze pagina en op school verkrijgbaar. 

Klik hier voor het inschrijfformulier

U kunt zich ook rechtstreeks aanmelden via onze website (via 'aanmelden nieuwe leerling' onderaan elke pagina). 

Na ontvangst van het door u ingevulde inschrijfformulier sturen wij u een definitieve bevestiging van de inschrijving. Ongeveer 6 weken voor de start van uw zoon/dochter op school ontvangt u van de leerkracht van uw kind een startpakket. In dit startpakket vindt u praktische informatie over de eerste tijd op school. De leerkracht zal, een aantal weken voor aanvang, contact met u opnemen om in overleg een aantal dagdelen af te spreken waarop uw kind kan komen wennen. Mocht u voor die tijd nog vragen hebben, dan horen wij dit graag.

Wij hopen dat uw kind een prettige tijd zal hebben bij ons op de Vondelschool.


Aanmelden nieuwe leerling

Graag verwelkomen wij u en uw kind op school op de Vondelschool. Voor meer informatie of een afspraak, kunt u onderstaande velden invullen of ons altijd bellen.

  • *

Ziekmelding leerling

Wanneer uw kind ziek is, kunt u dit doorgeven door de onderstaande velden in te vullen. Wij wensen uw kind beterschap!

  • *