Ouderraad (OR) 

De ouderraad bestaat uit een enthousiaste groep ouders en verzorgers van kinderen uit diverse groepen. De OR heeft diverse organisatorische taken, zoals het regelen van festiviteiten en het contact houden met klassenouders. 

Voor de meeste ouders is het gevoel van betrokkenheid bij school van hun kind(eren) een belangrijke reden om lid te worden van de ouderraad. Het lidmaatschap van de ouderraad geeft meer inzicht in het reilen en zeilen van de Vondelschool. En het is een prettige manier om het team een handje te helpen en met eigen ogen te zien hoe de leerlingen genieten van de leuke activiteiten die worden georganiseerd. 

De ouderraad komt eens in de vijf á zes weken bijeen. De vergaderingen zijn openbaar evenals de notulen die van het overleg worden gemaakt. 

Vrijwillige ouderbijdrage

Jaarlijks vraagt de ouderraad een bijdrage van de ouders. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks op de plenaire ouderavond vastgesteld.
 

Contact

De ouderraad voelt zich een schakel tussen ouders en school. Zij vertegenwoordigt in principe een ieder die een kind op de Vondelschool heeft. Het reglement van de ouderraad wordt u op aanvraag toegestuurd. 

Heeft u interesse of vragen? Laat het ons weten. U kunt contact met ons opnemen door een email te sturen naar vondelschool.or@gmail.com.