Ouderraad (OR) 

De ouderraad bestaat uit een enthousiaste groep ouders en verzorgers van kinderen uit diverse groepen. De OR heeft diverse organisatorische taken, zoals het regelen van festiviteiten en het contact houden met klassenouders. 
De ouderraad verdeelt het werk over diverse commissies zodat niet iedereen op elk moment van het jaar even actief hoeft te zijn. 

Voor de meeste ouders is het gevoel van betrokkenheid bij school van hun kind(eren) een belangrijke reden om lid te worden van de ouderraad. Het lidmaatschap van de ouderraad geeft meer inzicht in het reilen en zeilen van de Vondelschool. En het is een prettige manier om het team een handje te helpen en met eigen ogen te zien hoe de leerlingen genieten van alle leuke activiteiten die tijdens en buiten de lessen om worden georganiseerd. 

De ouderraad komt eens in de vijf á zes weken bijeen. De vergaderingen zijn openbaar evenals de notulen die van het overleg worden gemaakt. 

Taken van de ouderraad

De belangrijkste taken van de ouderraad zijn:
  • het beheren van de ouderbijdragen en deze op optimale wijze aanwenden
  • het organiseren van ouderfestiviteiten
  • het organiseren en assisteren bij festiviteiten zoals sinterklaas, kerst en pasen, sportdagen en de afscheidsavond 
  • het coördineren en ondersteunen van een aantal werkactiviteiten in school (onder andere documentatiecentrum en klassenouders)

Vrijwillige ouderbijdrage

Jaarlijks vraagt de ouderraad een bijdrage van de ouders. De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt jaarlijks op de plenaire ouderavond vastgesteld. De bijdrage is in het schooljaar 2019/2020:
€ 70,- per leerling, groepen 1 en 2
€ 85,- per leerling, groepen 3 - 7
€ 60,- per leerling, groepen 8 

Voor het schoolkamp (groep 8) en het jaarlijkse schoolreisje wordt een aparte bijdrage gevraagd. 

Klik hier voor de presentatie van de plenaire vergadering van 9 oktober 2019 

Presentatie
Besluitenlijst

Contact

De ouderraad voelt zich een schakel tussen ouders en school. Zij vertegenwoordigt in principe een ieder die een kind op de Vondelschool heeft en de vrijwillige ouderbijdrage betaalt. Het reglement van de ouderraad wordt u op aanvraag toegestuurd. 

Heeft u interesse of vragen? Laat het ons weten. U kunt contact met ons opnemen door een email te sturen naar vondelschool.or@gmail.com.