Godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs


Op de Vondelschool bieden wij humanistisch vormingsonderwijs (HVO) en godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) aan in de groepen 5 t/m 7. Bij wet is het zo geregeld dat in elke openbare basisschool dit vormingsonderwijs wordt gegeven.

HVO laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. Onze school ziet dat als inspirerend en verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk op het leven en zichzelf kunnen ontwikkelen. De lessen gaan uit van respect voor mensen die anders in het leven staan.

Bij GVO worden bijbelverhalen verteld en hoe die te vertalen zijn naar het dagelijks leven van de kinderen. Ook wordt verteld over feestdagen en gewoontes uit andere religies. 

De wekelijkse lessen van drie kwartier worden verzorgd door bevoegde vakdocenten. 
Er zijn voor u geen kosten aan verbonden. De rijksoverheid betaalt deze lessen. Elk jaar wordt geïnventariseerd of hier voldoende animo voor is.

Ga voor meer informatie naar de website https://www.vormingsonderwijs.nl/