Godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs


Wij bieden op de Vondelschool humanistisch vormingsonderwijs aan in de groepen 7. Bij wet is het zo geregeld dat in elke openbare basisschool dit vormingsonderwijs, wordt gegeven.
HVO laat zien wat geloof of levensovertuiging voor mensen kan betekenen. Onze school ziet dat als inspirerend en verrijkend, omdat kinderen zo een eigen kijk op het leven kunnen ontwikkelen. De lessen gaan uit van respect voor mensen die anders in het leven staan.

De wekelijkse lessen van drie kwartier worden verzorgd door bevoegde vakdocenten van diverse levensbeschouwelijke richtingen. 

Wij roosteren de lessen altijd zo in dat uw kind geen kernvakken mist, zoals rekenen en taal. Er zijn voor u geen kosten aan verbonden. De rijksoverheid betaalt deze lessen. Elk jaar kijken we of er onder de ouders behoefte is aan dit soort lessen.

Ga voor meer informatie naar de website www.gvoenhvo.nl