Laatste richtlijnen coronamaatregelen

16 november 2021

N.a.v. de persconferentie van afgelopen vrijdag heeft het Stopoz kernteam het volgende besloten:

  • Helaas zijn de ouders niet welkom in de school. Brengen en halen kan tot op het schoolplein.
  • Oudergesprekken, vergaderingen en grote overleggen worden digitaal gevoerd.
  • Teamkamers en/of ruimtes waar de anderhalve meter en ventilatie niet kunnen worden nageleefd, worden gesloten.
  • Er zijn zo min mogelijk groepsdoorbrekende activiteiten. Sinterklaas is op de hoogte gesteld en zal hier rekening mee houden.
  • De maatregelen rondom de Kerstviering volgen na de persconferentie van 3 december.
  • Ouders en externen worden gevraagd een mondkapje te dragen wanneer zijn in de school zijn. In principe is een mondkapje voor personeelsleden niet verplicht.
  • Medewerkers houden 1,5 m. afstand tot elkaar en worden gevraagd om na schooltijd zoveel mogelijk thuis te werken.

Vanaf 19 november ’21 geldt vanuit de overheid de volgende maatregel bij een besmetting binnen een gezin:

Bij een besmetting binnen een gezin moeten alle huisgenoten van de besmette persoon in quarantaine, ongeacht of ze besmet zijn of niet. Dit betekent dat ook gevaccineerde leerkrachten in quarantaine moeten en zich moeten laten testen op dag vijf van het laatste contact met het besmette gezinslid. Deze leerkracht verzorgt dan vanuit huis thuisonderwijs aan zijn/haar eigen groep.

Voor een besmette leerkracht wordt enkel vervanging gezocht wanneer de leerkracht niet in staat is om thuisonderwijs te verzorgen. 


Testen van kinderen

Kinderen met zware klachten moeten thuisblijven en zich laten testen. Dus met koorts, benauwdheid of veel hoesten. Kijk op deze pagina van het RIVM wanneer het raadzaam is een kind te laten testen en/of thuis te houden.

Overige maatregelen
Ondanks het koudere weer wordt er goed geventileerd
Kinderen en medewerkers wordt gevraagd om vaak de handen te wassen
Waar mogelijk wordt afstand van elkaar gehouden
Medewerkers met corona gerelateerde klachten wordt geadviseerd zich te laten testen.