Informatievoorziening aan ouders


Een goed contact met ouders op basis van vertrouwen en wederzijds respect vinden wij heel belangrijk. Wij zien dit als een voorwaarde om gezamenlijk het kind zo goed mogelijk te volgen en te begeleiden.

In onze organisatie zijn verschillende mogelijkheden om met elkaar in contact te komen ingebouwd, namelijk:

 • Informatiebrief:
  Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders een brief met daarin de specifieke informatie betreffende het leerjaar.
 • Oudergesprek
  Na de herfstvakantie vinden er tienminutengesprekken plaats over de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. 

 • Rapport- en adviesgesprek:
  Na de voorjaarsvakantie zijn er voor de groepen 8 adviesgesprekken. Voor de overige groepen zijn er rapportgesprekken.

 • Parro:
  De Vondelschool maakt gebruik van de app Parro. Via deze app worden groepsgerelateerde mededelingen gedaan en worden ouders op de hoogte gehouden van het lesprogramma via een maandelijkse update.
 • Nieuwsbrief:
  De nieuwsbrief wordt tweewekelijks op vrijdag via Parro verstuurd.  Ouders worden hiermee geïnformeerd over schoolbrede zaken. De nieuwsbrief bevat onder meer toelichting op aanstaande activiteiten, verslagen van voorbije activiteiten en nieuws vanuit de ouderraad, Stichting Vrienden van de Vondelschool en de medezeggenschapsraad.