Informatievoorziening aan ouders


Een goed contact met ouders op basis van vertrouwen en wederzijds respect vinden wij heel belangrijk. Wij zien dit als een voorwaarde om gezamenlijk het kind zo goed mogelijk te volgen en te begeleiden.

In onze organisatie zijn verschillende mogelijkheden om met elkaar in contact te komen ingebouwd, namelijk:

 • Informatiemiddag/avond:
  Aan het begin van het schooljaar organiseren de (duo) leerkrachten een informatiemiddag/avond.
   
 • Oudergesprek
  Voor de herfstvakantie vinden er tienminutengesprekken plaats over de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. 
   
 • Rapport- en adviesgesprek:
  In het voorjaar zijn er voor de groep 8 leerlingen adviesgesrprekken. Voor de andere groepen zijn er rapportgesprekken.
   
 • Parro:
  De Vondelschool maakt gebruik van de app Parro. Via deze app worden groepsgerelateerde mededelingen gedaan. Ook vindt u in Parro de jaaragenda.
   
 • Nieuwsbrief:
  De nieuwsbrief wordt tweewekelijks op vrijdag via Parro verstuurd.  Ouders worden hiermee geïnformeerd over schoolbrede zaken.